Ga naar de inhoud

Legionella is een bacterie dat zich regelmatig in waterinstallaties bevindt. Voor de veiligheid is het daarom noodzakelijk om een BRL 6010 inspectie periodiek te laten uitvoeren. Van elke inspectie die wij verrichten, wordt er naderhand een rapportage opgesteld. Hierin wordt duidelijk en concreet omschreven welke punten eventueel aangepakt dienen te worden of punten waarvan wij u zouden adviseren deze te verbeteren, voor de veiligheid van uw water.

BRL 6010

Wanneer wij monsters hebben opgenomen tijdens een BRL 6010 inspectie, dan worden deze getest op de aanwezigheid van legionella. Dit gebeurt altijd door een geaccrediteerd laboratorium. De monsters die door ons zijn genomen, worden binnen 24 uur ingezet door het laboratorium voor een betrouwbaar testresultaat. De uitslag van de legionella monstername is na acht dagen bekend.

Risicoanalyse en beheersplan

Voor een goede beheersing van de veiligheid van uw waterinstallatie is het verstandig om een risicoanalyse en beheerplan op te laten stellen. Een legionella risicoanalyse en beheersplan (RI/BP) is voor een aantal bedrijven een wettelijke verplichting, waaronder voor prioritaire installaties. Welke installaties tot deze groep behoren, staat beschreven in de ISSO publicatie 55.1. Enkele voorbeelden van bedrijven met prioritaire waterinstallaties zijn openbare zwembaden, zorginstellingen en hotels.
Een legionella risicoanalyse en beheersplan dient voor deze waterinstallaties opgesteld te worden door een bedrijf dat gecertificeerd is volgens de BRL 6010.

Wat is zorgplicht?

Behoort uw waterinstallatie niet tot de prioritaire groep, dan geldt er een zorgplicht. Om deze zorgplicht goed te kunnen uitvoeren, is het aan te bevelen om een legionella risicoanalyse en beheersplan op te laten stellen en daarmee gelijk te behandelen als een prioritaire waterinstallatie.

Denk hierbij aan bedrijven met toegang tot sporthallen, schoolgebouwen, openbare bijeenkomstgebouwen en natte koeltorens. Met een beheersplan en risicoanalyse heeft u een goede wijze om een veilige waterinstallatie te verkrijgen en te behouden voor alle gebruikers, zodat u voldoet aan uw zorgplicht.

Wilt u gebruik gaan maken van het digitaal beheren van legionella in uw waterinstallatie of graag meer informatie over de mogelijkheden voor uw bedrijf?