Ga naar de inhoud

Digitaal Legionellabeheer

Naast BRL 6010 inspecties biedt het veel voordelen om te kiezen voor digitaal legionellabeheer. Hierbij wordt er een online dossier aangemaakt voor u, waarin uw legionella beheersplan komt te staan met daaraan gekoppeld uw persoonlijke beheersmaatregelen. U ontvangt hiermee o.a. automatisch een melding wanneer geplande taken uitgevoerd dienen te worden, zoals spoelacties, temperatuurmetingen of monsternames. Met digitaal legionellabeheer voorkomt u dat deze belangrijke taken voor de veiligheid van het water, niet worden verzuimd.

Een melding kan in de vorm van een e-mail of berichtje op uw telefoon worden ingesteld. Middels een handige app kunt u op een iPod, iPhone of iPad de applicatie installeren en digitaal uw legionella beheersplan bijhouden. Taken die op de planning staan, kunnen in deze app handig uitgevoerd, afgevinkt en gelijk geregistreerd worden en door slimme gekoppelde temperatuurmeters in de installatie, kunnen temperatuurmetingen automatisch worden opgeslagen in deze app.

Voordelen digitaal legionellabeheer 

  • Aanzienlijke tijdwinst bij de uitvoering van de beheersmaatregelen
  • Automatische melding van geplande uit te voeren beheersmaatregelen
  • Automatische registratie van uitgevoerde beheersmaatregelen in uw digitale logboek
  • Duidelijke en automatische melding bij overschrijding van gemeten waardes